آیین نامه رانندگی

در فصل دوم آئین نامه راهنمایی و رانندگی، قوانین و مقررات شماره گذاری وسایل نقلیه آمده است که در ادامه این قوانین را می خوانید. دانستن این نکات و موارد […]

در تعریف نقص فنی که در آیین نامه راهنمایی و رانندگی عنوان شده، هر گونه تغییر در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه نقص فنی است. بر اساس همین تعریف […]

طبق ماده ۱۲۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی میزان سرعت خودرو در جاده‌های مختلف مشخص شده است.  سرعت مجاز و سرعت مطمئنه دو گونه سرعتی هستند که در آیین نامه […]

اگر اولین قدم‌ها را برای تبدیل شدن به راننده حرفه ای برمی‌دارید، لازم دارد تا مفاهیم مورد نیاز آزمون آیین نامه و آزمون شهر راهنمایی و رانندگی را به زبانی […]

در بخش سوم از فصل نهم آئین نامه راهنمایی و رانندگی به بحث سبقت در رانندگی پرداخته شده است. این موارد کلیه الزامات و قوانینی است که شما باید برای […]

اگر فردی خودروی خود را به گونه‌ای پارک کند که نتوان وارد منزل شد باید مجازات قانونی طی شود. در آیین نامه راهنمایی و رانندگی مشخص شده که هیچ خودرویی […]

آزمون آیین نامه یکی از مراحل دریافت گواهینامه رانندگی است. قبولی در آزمون مقدماتی آیین نامه اولین قدم برای دریافت گواهینامه است. پس از آن نوبت به آزمون اصلی آیین […]

استفاده از نور بالا در جاده ها برای رانندگانی که از سمت مخالف می آیند و همینطور برای رانندگانی که جلوتر از شما رانندگی می کنند بسیار آزار دهنده است. […]