هزینه انتقال سند ساینا

هزینه انتقال سند ساینا در سال ۱۴۰۰

  هزینه انتقال سند کلیه مدل های ساینا در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

   

  سال ساخت هزینه کل انتقال سند (ریال)
  ساینا دنده معمولی 
  ۱۴۰۰ ۲۲,۵۰۹,۵۰۰
  ۱۳۹۹ ۲۰,۳۹۰,۱۸۰
  ۱۳۹۸ ۱۸,۲۷۰,۸۶۰
  ۱۳۹۷ ۱۶,۱۵۱,۵۴۰
  ۱۳۹۶ ۱۴,۰۳۲,۲۲۰
  ۱۳۹۵ ۱۱,۹۱۲,۹۰۰
  ۱۳۹۴ و یا پایین تر ۹,۷۹۳,۵۸۰
  ساینا پلاس دنده معمولی
  ۱۴۰۰ ۲۵,۱۸۹,۱۰۰
  ۱۳۹۹ ۲۲,۸۰۱,۸۲۰
  ۱۳۹۸ ۲۰,۴۱۴,۵۴۰
  ۱۳۹۷ ۱۸,۰۲۷,۲۶۰
  ۱۳۹۶ ۱۵,۶۳۹,۹۸۰
  ۱۳۹۵ ۱۳,۲۵۲,۷۰۰
  ۱۳۹۴ و یا پایین تر ۱۰,۸۶۵,۴۲۰
  ساینا دنده اتومات 
  ۱۴۰۰ ۳۵,۱۶۶,۸۰۰
  ۱۳۹۹ ۳۲,۱۰۸,۷۵۰
  ۱۳۹۸ ۲۹,۰۵۰,۷۰۰
  ۱۳۹۷ ۲۵,۹۹۲,۶۵۰
  ۱۳۹۶ ۲۲,۵۰۹,۵۰۰
  ۱۳۹۵ ۱۸,۹۷۷,۳۰۰
  ۱۳۹۴ و یا پایین تر ۱۵,۴۴۵,۱۰۰

  avatar
    اشتراک در  
  اطلاع از