هزینه انتقال سند سمند

هزینه انتقال سند سمند در سال ۱۴۰۰

  هزینه انتقال سند کلیه مدل های سمند در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

   

  سال ساخت هزینه کل انتقال سند (ریال)
  سمند معمولی بنزینی XU7
  ۱۴۰۰ ۱۷,۶۳۷,۵۰۰
  ۱۳۹۹ ۱۶,۰۰۵,۳۸۰
  ۱۳۹۸ ۱۴,۳۷۳,۲۶۰
  ۱۳۹۷ ۱۲,۷۴۱,۱۴۰
  ۱۳۹۶ ۱۱,۱۰۹,۰۲۰
  ۱۳۹۵ ۹,۴۷۶,۹۰۰
  ۱۳۹۴ و یا پایین تر ۷,۸۴۴,۷۸۰
  سمند معمولی XU7 دوگانه سوز
  ۱۴۰۰ ۱۸,۱۲۴,۷۰۰
  ۱۳۹۹ ۱۶,۴۴۳,۸۶۰
  ۱۳۹۸ ۱۴,۷۶۳,۰۲۰
  ۱۳۹۷ ۱۳,۰۸۲,۱۸۰
  ۱۳۹۶ ۱۱,۴۰۱,۳۴۰
  ۱۳۹۵ ۹,۷۲۰,۵۰۰
  ۱۳۹۴ و یا پایین تر ۸,۰۳۹,۶۶۰
  سمند معمولی EF7 بنزینی
  ۱۴۰۰ ۲۵,۸۸۷,۲۰۰
  ۱۳۹۹ ۲۳,۴۵۹,۵۴۰
  ۱۳۹۸ ۲۰,۹۹۹,۱۸۰
  ۱۳۹۷ ۱۸,۵۳۸,۸۲۰
  ۱۳۹۶ ۱۶,۰۷۸,۴۶۰
  ۱۳۹۵ ۱۳,۶۱۸,۱۰۰
  ۱۳۹۴ و یا پایین تر ۱۱,۱۵۷,۷۴۰
  سمند معمولی EF7 دوگانه سوز
  ۱۴۰۰ ۲۶,۹۴۱,۷۰۰
  ۱۳۹۹ ۲۴,۵۵۵,۷۴۰
  ۱۳۹۸ ۲۱,۹۷۳,۵۸۰
  ۱۳۹۷ ۱۹,۳۹۱,۴۲۰
  ۱۳۹۶ ۱۶,۸۰۹,۲۶۰
  ۱۳۹۵ ۱۴,۲۲۷,۱۰۰
  ۱۳۹۴ و یا پایین تر ۱۱,۶۴۴,۹۴۰
  سمند EL بنزینی
  ۱۴۰۰ ۱۷,۶۳۷,۵۰۰
  ۱۳۹۹ ۱۶,۰۰۵,۳۸۰
  ۱۳۹۸ ۱۴,۳۷۳,۲۶۰
  ۱۳۹۷ ۱۲,۷۴۱,۱۴۰
  ۱۳۹۶ ۱۱,۱۰۹,۰۲۰
  ۱۳۹۵ ۹,۴۷۶,۹۰۰
  ۱۳۹۴ و یا پایین تر ۷,۸۴۴,۷۸۰
  انواع سمند LX بنزینی
  ۱۴۰۰ ۲۶,۰۹۸,۱۰۰
  ۱۳۹۹ ۲۳,۶۷۸,۷۸۰
  ۱۳۹۸ ۲۱,۱۹۴,۰۶۰
  ۱۳۹۷ ۱۸,۷۰۹,۳۴۰
  ۱۳۹۶ ۱۶,۲۲۴,۶۲۰
  ۱۳۹۵ ۱۳,۷۳۹,۹۰۰
  ۱۳۹۴ و یا پایین تر ۱۱,۲۵۵,۱۸۰
  سمند سورن با موتور EF7 بنزینی
  ۱۴۰۰ ۲۸,۲۰۷,۱۰۰
  ۱۳۹۹ ۲۵,۸۴۵,۰۲۰
  ۱۳۹۸ ۲۳,۱۴۲,۸۶۰
  ۱۳۹۷ ۲۰,۴۱۴,۵۴۰
  ۱۳۹۶ ۱۷,۶۸۶,۲۲۰
  ۱۳۹۵ ۱۴,۹۵۷,۹۰۰
  ۱۳۹۴ و یا پایین تر ۱۲,۲۲۹,۵۸۰
  ‫سمند ‫سورن‬‬ ‫‪(EF7) ELX‬‬ بنزینی
  ۱۴۰۰ ۲۹,۲۶۱,۶۰۰
  ۱۳۹۹ ۲۶,۷۹۴,۰۷۰
  ۱۳۹۸ ۲۴,۱۱۷,۲۶۰
  ۱۳۹۷ ۲۱,۲۶۷,۱۴۰
  ۱۳۹۶ ۱۸,۴۱۷,۰۲۰
  ۱۳۹۵ ۱۵,۵۶۶,۹۰۰
  ۱۳۹۴ و یا پایین تر ۱۲,۷۱۶,۷۸۰

  avatar
    اشتراک در  
  اطلاع از