2 راه استعلام تصادفات رانندگی خودرو در شهر و جاده

استعلام تصادفات رانندگی در مسیرهای شهری و جاده ای برای رانندگان و همه افرادی که میخواهند از وضعیت تصادف خودرویی مطلع شوند چند سالی است که توسط پلیس امکان پذیر شده است.

رانندگی مهارتی است که فرد با تکرار و تمرین می تواند تمام حرکات آن را به صورت ناخوآگاه در ذهن خود ثبت کند و هیچ ترسی از رانندگی نداشته باشد. افرادی هستند که با وجود اعتماد به نفس زیاد هنگام رانندگی اقدام به انجام کارهایی از قبیل خوردن و آشامیدن، صحبت با تلفن همراه، فرستاد پیامک، سرعت غیرمجاز و ... تمرکز خود را از دست می دهند و باعث وقوع تصادفات دلخراشی می شوند.

بیشترین علل تصادفات رانندگی چیست؟

بیشتر مواردی که منجر به تصادف می شود از سوی راننده است که می توان به سرعت غیرمجاز، عدم تمرکز کافی، عدم رعایت فاصله مجاز، تغییر ناگهانی لاین، سبقت غیر مجاز، مصرف داروهای خواب آور اشاره کرد. گاهی اوقات این تصادفات ناشی از خرابی خودرو مانند ترمز، کم بودن نور چراغ، فرسوده بودن خودرو و ... است.

استعلام تصادفات رانندگی خودرو به صورت آنلاین

رانندگان عزیز می توانند با مراجعه به وب سایت راهور 120 به استعلام تصادفات رانندگی خودروی خود اقدام کنند که البته برا یاین کار باید شماره VIN را وارد کنند. این اطلاعات آفلاین بوده و به بانک اطلاعاتی راهور متصل نمی باشد. همچنین این اطلاعات مربوط به تصادفات غیر سازشی است که توسط مأمور راهنمایی و رانندگی کروکی رسم شده است و تصادفاتی که با خودروی پلاک غیر ملی رخ داده است در این وب سایت ثبت نمی شود.

2 راه استعلام تصادفات رانندگی خودرو

تصادفات سازشی چیست؟

تصادفات غیرسازشی به تصادفاتی می گویند که دو طرف همدیگر را مقصر دانسته و در سایر مسائل تصادف با هم اختلاف دارند و نسبت به سهم خود معترض هستند که در این صورت حضور مأمور راهنمایی و رانندگی و کشیدن کروکی باعث می شود اطلاعات خودرو و راننده در وب سایت راهور ثبت شود.

طبق قانون جدید پلیس در موارد زیر باید کروکی ثبت شود. • تصادف های شاخ به شاخ • تصادف هایی که با عبور از چراغ قرمز منجر می شود • تصادف با خودروهای نظامی یا خودروهای سنگین • تصادف بین چند خودرو • تصادف با شهروندی که مقیم شهر دیگریست • تصادف با شخصی که بیمه نامه یا گواهینامه ندارد • تصادف با موتورسیکلت • تصادف با شیء ثابت • مواردی که بیمه نامه امسال با سال گذشته پیوسته نباشد • تصادفاتی که در ۲۰ روز بعد از صدور بیمه نامه اتفاق بیفتد • تصادفاتی که منجر به جرح و فوت شود • تصادف ناشی از حرکت دنده عقب

تصادفات سازشی

تصادفات سازشی به تصادفاتی می گویند که دو طرف، خسارت کمی دیده اند و قبل از حضور مأمور راهنمایی و رانندگی به توافق می رسند و مسئله را بین خود حل می کنند. قابل ذکر است که تصادفاتی که خسارت آن تا سقف 9 میلیون تومان باشد نیازی به کروکی ندارد.

استعلام تصادفات رانندگی جاده ای از طریق تلفن

هموطنان گرامی می توانند از طریق شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ از تصادفات در محورهای کشور نیز استعلام بگیرند، همچنین می توانند برای استعلام تصادف خودروی دوست یا آشنای خود با دادن شماره پلاک خودرو و محور تردد از وضعیت تصادف آن خودرو مطلع شوند.

همچنین شهروندان از طریق این شماره می توانند از انسداد محورها، آخرین وضعیت راه ها، وضعیت جوی مسیر، محدودیت ها و ممنوعیت های تردد نیز اطلاع پیدا کنند و حتی می توانید تصادفاتی که در جاده های کشور رخ داده است را نیز به پلیس راهور اطلاع دهید. از طریق وب سایت اطلاعات سوانح و حوادث حمل و نقل کشور نیز می توانید سوانح و حوادثی که در جاده های کشور رخ داده است باخبر شوید.

2 راه استعلام تصادفات رانندگی خودرو