با 3 دسته جریمه های موتور سیکلت آشنا شوید

جریمه های موتور سیکلت به چند دسته تقسیم می شوند در یک دسته مبلغ بعضی از تخلفات در مورد خودرو و  موتورسیکلت یکی است. بخشی از تخلفات منجر به توقیف آنها شده و بعضی دیگر فقط جریمه مالی دارند.

از آنجایی که موتورسیکلت ها به دلیل کوچک بودن نسبت به خودروها بسیار حرکات پر خطری هنگام عبور در میان شلوغی ها از خود نشان می دهند و با حرکات نمایشی باعث جلب توجه سایر افراد می شوند.

بعضی رانندگان فکر می کنند حتماً مأمور باید آنها را ببیند تا در صورت انجام تخلفی جریمه شوند و ... در حالی که چنین نیست، چندین سال است دوربین ها این وسایل نقلیه را کنترل و در صورت انجام تخلف، جریمه برای آنها صادر می کند. یکی از روشهای متداول برای استعلام خلافی موتورسیکلت مراجعه به وب‌سایت راهور 120 است البته روش های دیگری نیز برای گرفتن خلافی موتور وجود دارد.

جریمه های مشترک بین خودرو و موتورسیکلت

بعضی از جریمه های موتور سیکلت و خودرو مشترک هستند و هر مبلغ جریمه ای که برای خودروها صادر شود برای موتورسیکلت ها نیز صادر می شود. این جریمه ها شامل سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکات مارپیچ، عبور از چراغ قرمز، عبور و دور زدن از محل های ممنوع، عدم رعایت حق تقدم، نقص فنی در سیستم روشنایی در شب، نداشتن گواهینامه معتبر، ایجاد آلودگی صوتی، عدم رعایت محدودیت های زمانی و مکانی، رانندگی در حالت غیرطبیعی، استفاده از تلفن همراه و ... است.

کدام جریمه های موتور سیکلت باعث توقیف آن می شود؟

موتورسواران معمولاً توجهی به قوانین و مقررات ندارند و این باعث می شود انواع جریمه برای موتور صادر شود. یکی از شایع ترین تخلفات رانندگی با موتورسیکلت، عدم استفاده از کلاه ایمنی است در حالی که هم راننده و هم ترک نشین موتور باید از کلاه ایمنی استفاده کند در غیر این صورت شامل جریمه می شوند. حتماً شما هم دیده اید که بعضی از موتور سوران در پیاده رو اقدام به تردد می کنند و با این کار جان خود و دیگران را به خطر می اندازند یا اینکه اقدام به انجام حرکات نمایشی می کنند که این کارها جریمه های نسبتاً زیادی را در پی دارد و حتی منجر به توقیف موتورسیکلت نیز می شود.

در صورتی که موتورسیکلت برای بار اول توقیف شود برای یک هفته و در صورت تکرار یک ماه در پارکینگ می ماند و مالک موتورسیکلت باید تمامی مراحل ترخیص را گذرانده و همچنین خلافی ها را نیز پرداخت کند تا بتواند موتور را ترخیص کند.

مبلغ بعضی جریمه ها:

- تردد در پیاده رو مبلغ 65 هزار تومان - تردد در خطوط ویژه اتوبوس مبلغ 80 هزار تومان - انجام حرکات نمایشی مبلغ 150 هزار تومان - عدم استفاده از کلاه ایمنی مبلغ 60 هزار تومان برای یک نفر و در صورت داشتن ترک نشین دوباره همین مبلغ جریمه می شود - مبلغ جریمه موتور سیکلت برای حمل بار اضافه مبلغ 40 هزار تومان - سرعت غیر مجاز برای بیشتر از 30 کیلومتر در ساعت مبلغ 200 هزار تومان - عبور از چراغ قرمز مبلغ 200 هزار تومان

همیشه به یاد داشته باشید چه با خودرو چه با موتورسیکلت یا هر وسیله نقلیه دیگری که قصد تردد دارید گواهینامه رانندگی را همراه داشته باشید زیرا نداشتن گواهینامه جدای از جریمه شدن جرم هم محسوب می شود.