با انواع قبض جریمه رانندگی آشنا شوید

انواع قبض جریمه به نوع تخلف، زمان پرداخت و جریمه ای که بابت دیرکرد آنها باید پرداخت شود مطرح می شود.  بعضی از تخلفات هستند که هنگام انجام دادن آنها علاوه بر جریمه نمره منفی گواهینامه هم شامل حال شما می شود. یکسری از جریمه ها در صورتی که در مهلت مشخص شده پرداخت نشود مبلغ آن دوبرابر می شود پس لازم است قبل از اینکه مهلت پرداخت آن به پایان برسد آن را واریز نمایید. زمانی که استعلام خلافی خودرو خود را انجام می‌ دهید لیست جرایم و نوع قبض جریمه صادر شده برای خودرویتان قابل مشاهده است که البته همگی این تخلفات در

در اینجا ما انواع قبض جریمه را بررسی می کنیم تا بیشتر و بهتر با آن آشنا شوید.

انواع قبوض جریمه:

• قبض تسلیمی • قبض دو برگی • قبض الصاقی • قبض دوربین

با انواع قبض جریمه رانندگی آشنا شوید

قبض تسلیمی:

این نوع جریمه از اثربخش ترین جرائم رانندگی است در این نوع مامورین راهنمایی و رانندگی پس از مشاهده تخلف راننده دستور ایست داده و از راننده مدارک شناسایی خود و خودرو را درخواست می کنند تا بر اساس آن قبض جریمه را تکمیل نمایند. در این قبض ها مشخصات راننده، گواهینامه، مشخصات خودرو که شامل رنگ و شماره پلاک می باشد، مشخصات مأمور جریمه کننده همراه با کد مأمور، نوع، زمان و مکان تخلف موارد مهمی است که باید در قبض جریمه درج شود و سپس به راننده خودرو داده شود. این جریمه معمولاً مهلت پرداخت 60 روزه دارد و در صورت عدم پرداخت مبلغ آن دوبرابر می شود. در این نوع جریمه که به آن دست نویس هم می گویند معمولاً راننده اگر اعتراضی داشته باشد چه در تشخیص نوع تخلف توسط مامورین چه موارد دیگر می توانند همان لحظه به مأمور بگوید و وی را قانع کند زیرا احتمال قبول اعتراض در مراحل بعد خیلی پایین است.

قبض دو برگی:

قبض های دو برگی یکی دیگر از انواع قبض جریمه است که شامل دو جریمه می شوند که یکی مربوط به عدم توجه به ایست دستور پلیس است و دیگری مربوط به تخلف راننده. مامورین راهنمایی و رانندگی با مشاهده تخلف راننده و یا تشخیص بر اینکه مدارک خودرو و راننده باید چک شود دستور ایست به راننده می دهد و راننده یا از عمد یا غیر عمد به دستور پلیس توجه نمی کند در این صورت جریمه دو برگی برای وی صادر می شود. مبلغ جریمه برای هر قبض جداست. به در این صورت راننده حق اعتراض به جریمه را دارد و ممکن است جریمه وی حذف شده یا از مبلغ جریمه کسر شود. در این نوع جریمه مشخصات خودرو و پلاک آن در قبض جریمه ثبت می گردد در این صورت اگر پلاک متعلق به آن خودرو نباشد مشخص می شود.

قبض الصاقی:

یکی دیگر از انواع قبوض جریمه رانندگی،‌قبض الصاقی است در این نوع قبض معمولاً راننده در خودرو حضور ندارد و خودرو را در مکان نامناسب مانند پارک ممنوع قرار داده است و با مشاهده مامورین راهنمایی و رانندگی بر اساس مشخصات ماشین که شامل نوع خودرو، رنگ، پلاک، زمان و مکان تخلف است در قبض جریمه ثبت می گردد و روی شیشه ماشین قرار داده می شود و به این دلیل به این قبض الصاقی می گویند. در این نوع جریمه احتمال قبول اعتراض خیلی کم می باشد زیرا خودرو پارک بوده و مأمور با دقت همه چیز را بررسی کرده است. این نوع جریمه در صورتی که در مهلت مشخص شده پرداخت نشود مبلغ آن دوبرابر خواهد شد.

قبض دوربین:

امروزه دوربین های هوشمند کار مامورین راهنمایی و رانندگی را انجام می دهند. قبض هایی که این دوربین ها صادر می کنند شامل دو نوع دوربین هوشمند و اپراتوری می باشد. در جریمه هایی که توسط دوربین هوشمند انجام می شود کلیه عملیات بصورت سیستمی و اتوماتیک صورت گرفته و توسط برنامه های هوش مصنوعی پلاک خودرو خوانده شده و با استفاده از آن جریمه برای خودرو صادر می شود. از این دوربین ها بیشتر برای سرعت های غیرمجاز و محدوده های ترافیکی استفاده می شود. جریمه هایی که دوربین ها صادر می کنند در صورتی که در مهلت مشخص شده پرداخت نشود دوبرابر نمی شود. نوع دیگر جریمه دوربین های اپراتوری می باشد که بر اساس تصویری که مامورین راهنمایی و رانندگی به صورت 24 ساعته از دوربین ها دریافت می کنند اقدام به صدور قبض جریمه می نمایند. جریمه هایی که اپراتورها انجام می دهند بیشتر مربوط به پارک در محل های ممنوع و پارک دوبل می باشد. در این موارد راننده می تواند اعتراض کند و بر اساس عکسی که از خودرو گرفته شده اعتراض وی قبول یا رد می شود.