حداکثر سرعت رانندگی در شهرها، جاده ها و بزرگراه ها

طبق ماده ۱۲۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی میزان سرعت خودرو در جاده‌های مختلف مشخص شده است.  سرعت مجاز و سرعت مطمئنه دو گونه سرعتی هستند که در آیین نامه رانندگی آمده است. در جاهایی که تابلو محدودیت سرعت نصب شده، رانندگان وظیفه دارند بر اساس آن تابلو حرکت کنند و در صورتی که بالاتر از این سرعت رانندگی کنند، سرعت غیرمجاز محسوب می شود.

در جاده‌هایی که تابلو محدودیت سرعت نصب نشده، طبق آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی سرعت در جاده های اصلی، روزها ۹۵ کیلومتر و در شب ها ۸۵ کیلومتر، در معابر محلی همچون میادین و کوچه ها حداکثر سرعت ۳۰ کیلومتر است.

ماده ۱۲۶: در راه ها و مناطقی که میزان سرعت رانندگی به وسیله تابلو یا علایم دیگر راهنمایی و رانندگی  و مقررات رانندگی معین نگردیده است، سرعت مجاز برای رانندگان وسایل نقلیه به قرار زیر می باشد:

سرعت مجاز در شهر ها و مناطق مسکونی

معابر شریانی درجه یک

  • آزادراه ها حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۲۵ کیلومتر در ساعت.
  • بزرگراه ها حداکثر ۱۰۰ کیلومتر در ساعت.

معابر شریانی درجه دو

  • خیابان های شریانی اصلی حداکثر ۶۰ کیلومتر در ساعت.
  • خیابان های شریانی فرعی حداکثر ۵۰ کیلومتر در ساعت.

معابر محلی

  • در این معابر و میدان ها حداکثر ۳۰ کیلومتر در ساعت.

مقررات رانندگی در راه های بیرون شهر و مناطق غیر مسکونی

  • آزادراه ها – حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۲۵ کیلومتر در ساعت.
  • بزرگراه ها – حداکثر ۱۱۵ کیلومتر در ساعت.
  • جاده ها – روزها حداکثر ۱۰۰ و شب ها حداکثر ۹۰ کیلومتر در ساعت.

تبصره ۱: تردد اتوبوس، مینی بوس و انواع بارکش ها به استثنای وانت ها در خط سوم (سرعت) آزادراه های شهری و بین شهری ممنوع است.

تبصره ۲: حداکثر سرعت مجاز برای وسایل نقلیه موتوری در هر یک از خط های عبوری آزادراه ها با توجه به شرایط محل به وسیله علایم تعیین می گردد.

تبصره ۳: تغییرات بعدی در میزان سرعت های قید شده در راه های بیرون شهر و مناطق غیر مسکونی از سوی وزارت راه و ترابری تعیین و اعلام می گردد.

ماده ۱۲۷: علاوه بر آزادراه ها در محل هایی که بر حسب ضرورت با نصب تابلو یا علایم دیگر حداقل سرعت نیز معین گردیده است، بر اساس مقررات رانندگی رانندگی با سرعت کمتر از حداقل، مجاز نخواهد بود.

اگر در حال گذراندن دوره برای اخذ گواهینامه رانندگی هستید می توانید به صورت در آزمون آنلاین آیین نامه شرکت کنید و آموخته های خود را محک بزنید.

ماده ۱۲۸: رانندگان حق ندارند در راه ها آن قدر با سرعت کم حرکت نمایند که باعث کندی عبور و مرور یا نابسامانی آن بشوند، مگر آنکه برای پرهیز از خطر و تصادف ضروری باشد.

ماده ۱۲۹: رانندگان وسایل نقلیه موظفند در تقاطع هایی که چراغ راهنمایی و رانندگی یا مامور راهنمایی و رانندگی یا تابلوی ایست وجود ندارد، در سر پیچ ها، جاده های تنگ و تپه ها و به طور کلی در محل هایی که موانعی در مسیر حرکت آنان وجود داشته باشد و همچنین هنگام بارندگی یا مه یا کولاک و مانند آنها از سرعت وسیله نقلیه تا حدی که بر حسب مورد برای پرهیز از خطر یا تصادف ضرورت دارد، بکاهند و با سرعت مطمئن حرکت نمایند.

ماده ۱۳۰: رانندگان وسایل نقلیه هنگام عبور از معابر و گذرگاه های تنگ یا پر جمعیت و یا هنگامی که بیشتر از ۵۰ متر مقابل آنها دیده نمی شود، مکلفند آهسته و با سرعت مطمئن حرکت کنند و در صورت احتمال وقوع حادثه یا اخلال در نظم و مزاحمت برای پیادگان، بر حسب مورد، حرکت وسیله نقلیه را کند یا آن را متوقف سازند.

ماده ۱۳۱: رانندگی با انواع دوچرخه های موتوردار در شب با سرعتی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت مجاز نیست مگر اینکه نور چراغ جلوی آنها برای تشخیص اشیا و انسان از فاصله ۱۰۰ متری کافی باشد که در این صورت هم نمی توانند از حداکثر سرعت مقرر تجاوز نمایند.