کد دوربین های راهنمایی و رانندگی چیست؟

کد دوربین های راهنمایی و رانندگی توسط پلیس تعیین می شود و افراد به هیچ وجه از اینکه کدام یک از دوربین های سطح شهر دارای کد هستند یا نه مطلع نیستند.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی دوربین های پلاک خوان مجهز به کد پلیس شده اند و منظور از کد دوربین های راهنمایی و رانندگی همین کدها هستند.

در صورت رویت تخلف اعم از سبقت و سرعت غیرمجاز، ورود غیرمجاز به محدوده کنترل ترافیک و کاهش آلودگی هوا، معاینه فنی و ... این تخلف ثبت شده و از طریق پیامک به مالک خودرو ارسال می گردد. این دوربین های راهنمایی و رانندگی صحت سنجی و تست شده اند (استانداردهای ناجا را گذرانده اند) تا به اشتباه خودرو یا موتورسیکلتی را جریمه نکنند.

آیا همه دوربین های راهنمایی و رانندگی کد دارند؟

در واقع کد دوربین های راهنمایی و رانندگی کار پلیس را انجام می دهند یعنی در صورتی که دوربینی در خیابانی نصب شده باشد ولی توسط پلیس کدی برای آن تعریف نشده باشد نمیتواند جرایم راهنمایی رانندگی را ثبت کند. حال آنکه سال گذشته بحثی وجود داشته بین سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری و راهنمایی و رانندگی در مورد تعریف نشدن این کدها برای همه دوربین ها و به دنبال آن ورود خودروهای فاقد معاینه فنی در بعضی نقاط تهران و عدم ثبت جریمه برای آنها.

چرا که  به محض مشاهده پلاک خودروی متخلف توسط این دوربین ها جریمه برای آنان صادر می شود. استفاده از دوربین هایی که دارای کد پلیس هستند باعث شده است تعداد مأمورین راهنمایی و رانندگی در محل های ترافیکی کاهش پیدا کند. در این بین افرادی هستند که برای فرار از جریمه شدن اقدام به پوشاندن و مخدوش ساختن پلاک خودرو یا موتورسیکلت می کنند، در صورتی که اگر این افراد توسط پلیس مشاهده شوند علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه توقیف شده و راننده از 6 ماه تا یک سال محکوم به حبس می شود.

قابل ذکر است که اکثر دوربین های تهران معاینه فنی خودروها را چک می کنند و با استفاده از شماره پلاک و وب سایت سیمفا اقدام به استعلام معاینه فنی خودرو می کنند در صورتی که تا آن زمان افراد به دریافت معاینه فنی خودرو اقدام نکرده باشند یا تاریخ معاینه فنی آن گذشته باشد جریمه صادر می شود.

جریمه دوربین های راهنمایی و رانندگی

باید این نکته را یادآور شویم که جریمه هایی که توسط دوربین های کنترل سرعت ثبت می شود به هیچ وجه قابل بخشش نیستند همچنین این جریمه ها در صورتی که مهلت پرداخت آن بگذرد دو برابر نمی شود تنها جرائم تسلیمی و الصاقی است که در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ آن دو برابر می شود.