نحوه اعتراض به خلافی خودرو + راه های کم کردن خلافی

گاهی مالکین خودرو پس از اخذ خلافی خودروی خود، با ارقام سنگین و غیر قابل انتظاری مواجه می شوند و معتقدند که برخی از جرایم ثبت شده ناعادلانه بوده و یا تخلفات ذکر شده توسط آنان صورت نگرفته است. از این رو به دنبال راهی برای اعتراض به لیست خلافی خودرو و کاهش بخشی از آن هستند. ما در گفتار پیش رو سعی داریم تا با بیان توضیحاتی کامل در مورد نحوه اعتراض به خلافی خودرو و کم کردن خلافی تمامی اطلاعات مورد نیاز در این زمینه را در اختیار شما قرار داده و به پرسش های شما پاسخ دهیم.

فرآیند اعتراض به تخلفات رانندگی

1- نحوه اعتراض به قبض جریمه

مطابق با ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در خصوص نحوه اعتراض به قبض های جریمه، معترض بایستی مراتب اعتراض خود را ظرف مهلت قانونی با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است ظرف حداکثر 24 ساعت پس از وصول اعتراض، بررسی های لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ کند. چنانچه معترض همچنان نسبت به قبض صادره اعتراض داشته باشد، اداره اجرائیات موضوع را برای رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال خواهد نمود. واحد رسیدگی به اعتراضات که متشکل از یک قاضی (با ابلاغ رییس قوه‌ قضاییه) و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی (با معرفی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی) است موضوع را بررسی و سپس اقدام به صدور رأی می کنند. رأی صادره از این مرجع قطعی و غیر قابل اعتراض است. چنانچه متخلف ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی، نسبت به پرداخت جریمه خود اقدام نکند، موظف است دو برابر مبلغ مندرج در قبض را به عنوان جریمه پرداخت نماید.

مهلت اعتراض به قبض جریمه

معترض بایستی ظرف مدت 60 روز از تاریخ مندرج در قبض یا تاریخ ابلاغ شده به وی اقدام به طرح شکایت کند در غیر این صورت بعد از گذشت مدت زمان مقرر جریمه وی دو برابر خواهد شد.

مدارک لازم برای اعتراض به قبض جریمه

- اصل سند مالکیت خودرو و کارت شناسایی - کارت شناسایی معتبر مالک وسیله نقلیه یا وکیل قانونی آن - کارت شناسایی راننده متخلف (در صورتی که راننده شخص دیگری غیر از مالک خودرو است) - تکمیل فرم درخواست

2- نحوه اعتراض به خلافی خودرو

نحوه اعتراض به خلافی خودرو و کم کردن خلافی به این صورت است که فرد معترض ابتدا بایستی به مراکز پلیس +10 مراجعه نموده و فرم شکایت را تکمیل نماید. سپس درخواست معترض از طریق سیستم به مرکز اجرائیات کشور ارسال می گردد. مرکز اجرائیات ظرف مدت زمان قانونی (حداکثر 24 ساعت) به موضوع رسیدگی کرده و به اعتراض مذکور پاسخ می دهد. چنانچه معترض نسبت به پاسخ ارایه شده اعتراضی نداشت مبلغ جریمه را پرداخت می کند اما اگر پاسخ اعتراض او را قانع نکرد و بر ادامه روند اعتراض اصرار داشت بایستی به واحد رسیدگی پلیس راهور مراجعه کند. در واحد رسیدگی پلیس راهور که متشکل از یک قاضی و یک کارشناس پلیس راهور بوده موضوع رسیدگی شده و قاضی حکم نهایی را صادر میکند. رأی صادره قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.

مهلت اعتراض به خلافی خودرو

ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به بیان جزییات نحوه اعتراض به خلافی خودرو و کم کردن خلافی پرداخته و در زمینه مهلت اعتراض مقرر می دارد : مدت اعتراض به خلافی 60 روز از تاریخ مندرج مندرج در قبض یا تاریخ ابلاغ شده به راننده می باشد. در صورتی که متخلف در مهلت مقرر اعتراض خود را تسلیم نکند یا طرف 20 روز پس از ابلاغ رأی واحد رسیدگی، جریمه خود را پرداخت ننماید بایستی جریمه را به مآخذ دو برابر مندرج در قبض جریمه پرداخت کند.

مدارک لازم برای اعتراض به خلافی خودرو

- اصل کارت شناسایی و سند خودرو - تکمیل فرم درخواست اعتراض - کارت شناسایی معتبر مالک وسیله نقلیه یا وکیل قانونی آن - کارت شناسایی راننده متخلف (در صورتی که شخص دیگری غیر از مالک خودرو، راننده است) نکات مهم در ارتباط با اعتراض به خلافی خودرو - در حال حاضر اعتراض به خلافی خودرو از طریق اینترنت امکان‌پذیر نیست. - واحد رسیدگی پلیس راهورحداکثر ظرف یک هفته نسبت به بررسی اعتراض و صدور رأی اقدام میکند و سپس نتیجه رأی صادره را به معترض ابلاغ نموده و توسط پلیس راهور در سامانه اجرائیات ثبت می نماید. - درخواست هایی که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته باشد مجددا پذیرش نخواهند شد. - درخواست شرکت ها و سازمان ها به صورت فهرستی قابل قبول نخواهد بود.. - رأی صادره توسط واحد رسیدگی قطعی و غیرقابل اعتراض است. - صورت وضعیت های شکایت دار، پذیرفته نشده و بایستی ابتدا به نزدیکترین واحد اجرائیات مراجعه شود.

اعتراض به خلافی دوربین

بنا به گفته سردار تیمور حسینی، دوربین های پلیس راهور سه تخلف عبور از چراغ قرمز، سرعت غیرمجاز و ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد را ثبت می کنند. جریمه این تخلفات با تصاویر مستند لحظه وقوع تخلف، ثبت شده و برای راننده متخلف ارسال می شود. علیرغم ضریب خطای بسیار کم در صدور جرایم رانندگی توسط دوربین های پلیس، رانندگانی که به جرایم صادر شده توسط دوربین کنترل سرعت و تخلف رانندگی اعتراض دارند می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی و سند مالکیت خودرو به یکی از به مراکز ثبت شکایت مراجعه کنند. در صورتی که راننده متخلف مالک خودرو نباشد بایستی کارت شناسایی مالک خودرو را نیز به همراه داشته باشد. پس از ثبت شکایت، واحد های پلیس راهور با بررسی اعتراض رأی مقتضی را صادر می کنند. این رأی قطعی و غیر قابل اعتراض است.

نحوه اعتراض به خلافی خودرو + راه های کم کردن خلافی

مهلت اعتراض به خلافی ثبت شده توسط دوربین:

همانند بقیه موارد شما تنها 60 روز پس از استعلام خلافی خودرو و صدور قبض می توانید نسبت به لیست جرایم ثبت شده اعتراض نمایید. هم چنین چنانچه اعتراض شما پذیرفته نشد، در صورت عدم پرداخت جریمه در ظرف مدت 20 روز، جریمه شما دو برابر خواهد شد. البته با دانستن محل دوربین های طرح ترافیک و زوج و فرد از این جرایم کمی پیش گیری کنید.

اعتراض به خلافی موتورسیکلت

اکثر تخلفات موتورسیکلت ها توسط دوربین های پلیس راهور ثبت می شوند و به همین دلیل معمولا راکبان آن از لیست خلافی خود بی اطلاع هستند و پس از استعلام خلافی موتور ممکن است نسبت به تخلفات ثبت شده اعتراض داشته باشند. نحوه اعتراض به خلافی موتور سیکلت همانند شیوه اعتراض به خلافی خودرو است. به این نکته هم توجه داشته باشید که مهلت اعتراض به خلافی موتور همانند سایر وسایل نقلیه عمومی 60 روز از تاریخ مندرج در قبض یا تاریخ ابلاغ بوده و معترض بایستی ظرف این مدت مراتب شکایت خود را به مراکز تعیین شده تسلیم نماید.

مراکز اعتراض به خلافی خودرو

مالکین خودرو و موتور سیکلت در تهران بزرگ برای اعتراض به خلافی خودروی خود می توانند به مراکز زیر مراجعه کنند:

این مراکز در قسمت واحد اجراییات پلیس راهور در سایت  راهور 120 عنوان شده است. • منطقه ۱ - واحد رسیدگی دادسرای ناحیه ۳۲. آدرس: خیابان آزادی نبش رودکی پشت راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ • منطقه ۱ - واحد شماره ۵ مستقر در منطقه یک پلیس راهور تهران بزرگ. آدرس: بزرگراه ارتش بلوار اوشان نبش میدان اوشان • منطقه ۳ - بزرگراه حقانی ـ نرسیده به تقاطع جهان کودک ـ مقابل پارک آب و آتش • منطقه ۱۰ - بزرگراه نواب ـ تقاطع خیابان محبوب مجاز (ویژه جانبازان ـ ایثارگران و خانواده شهداء) • منطقه ۱۲ - واحد شماره ۳ مستقر در منطقه ۱۲ پلیس راهور تهران بزرگ. آدرس: خیابان شوش نرسیده به میدان شوش پشت بوستان بهاران جنب کلانتری ۱۱۲ • منطقه ۱۴ - خیابان نبرد ـ میدان نبرد ـ انتهای خیابان شهید ابراهیم بیدی • منطقه ۱۶ - خیابان بعثت ـ خیابان رجائی جنوبی ـ خیابان هلال احمرـ مقابل سیلو • منطقه ۲۰ - شهرری ـ خیابان استخر ـ روبروی فروشگاه شهروند • منطقه ۲۱ - تهرانسر ـ انتهای بلوار یاس • منطقه ۲۲ - همت غرب ـ آزادگان جنوب ـ شهرک گلستان ـ بلوار گلها ـ خیابان یاسمن جنوبی در سایر استان‌ها بایستی به واحدهای رسیدگی مراکز استان مراجعه شود.