انواع پلاک موتور سیکلت

پلاک هر وسیله نقلیه از جمله پلاک موتور سیکلت سند هویتی آن به شمار می رود و از روی آن مالک وسیله شناسایی می شود و حتی جرائمی که وسیله های نقلیه،مرتکب می شوند از روی شماره آن ها ثبت می گردد.

پلاک موتورسیکلت در پشت آن نصب شده است و دارای دو قسمت عدد گذاری شده در بالا و پایین می باشد. شماره سه رقمی که در بالای پلاک درج شده است محل صدور پلاک را نشان می دهد. هر وسیله ای در هر شهر و استانی پلاک بگیرد شماره مخصوص همان شهر و استان به آن تعلق می گیرد در صورتی که بخواهید پلاک شهر دیگری را بگیرد باید قولنامه یا سند خانه و همچنین فیش برق و تلفن به همراه داشته باشد تا برا اساس آنها صحت و سقم گفته های شما تایید شود.

پلاک موتور سیکلت

عدد پایین پلاک موتور سیکلت که 5 رقمی است شماره پلاک را نشان می دهد. در صورتی که این شماره ها مخدوش یا به نحوی پوشانده شود که قابل خواندن نباشد جریمه زیادی برای مالک موتورسیکلت در نظر گرفته می شود و از نظر قانون جرم محسوب می شود و باعث توقیف موتورسیکلت و پرداخت جریمه می شود. برای این جرم حبس از 6 ماه تا یک سال در نظر گرفته شده است.

پلاک موتور سکیلت
پلاک موتور سیکلت
پلاک موتور سیکلت

برای اینکه استعلام بگیرید آیا پلاک موتور شکایتی دارد یا نه می توانید به راهنمایی و رانندگی مراجعه کنید اما توجه کنید استعلام خلافی موتور با شماره VIN یا بارکد پستی درج شده روی کارت موتور به راحتی امکانپذیر است و سایت راهور 120 این امکان را به وجود آورده است.

پلاک موتور سیکلت های کاربراتوری

نوع دیگری از موتورها که در آلودگی هوا تأثیر زیادی می‌گذارند موتورهای کاربراتوری هستند. این موتورها پلاک جدید ندارند یعنی دیگر پلاک زده نمی شود و این مورد باعث افت قیمت این موتورها شده در عوض پیشنهاد شده است از موتورهای انژکتوری یا برقی استفاده شود تا آلودگی هوا کمتر شود.