راه های استعلام سوابق گواهینامه رانندگی

استعلام سوابق گواهینامه رانندگی راهی است برای مشاهده و اطلاع از تعداد تخلفات گذشته و اینکه آیا ثبت تخلف نمره منفی روی گواهینامه همچنان برای راننده وجود دارد یا خیر؟

برای استعلام سوابق گواهینامه رانندگی دو روش در نظر گرفته شده است:

روش اول: مراجعه به وب سایت راهور 120 به آدرس rahvar120.ir و انتخاب گزینه استعلام نمره منفی گواهینامه, در این صورت شما با وارد کردن شماره گواهینامه می توانید از وضعیت سوابق گواهینامه خود مطلع شوید.

روش دوم: در این روش شما می توانید شماره گواهینامه را به 1101202020 ارسال کنید تا از نمره منفی گواهینامه خود مطلع شوید. قابل ذکر است در صورتی که نمره منفی گواهینامه از حدی بگذرد باعث توقیف گواهینامه و محرومیت از رانندگی می شود که در ادامه بیشتر شرح می دهیم. اگر راننده ای برای اولین بار 30 نمره منفی در سوابق خود داشته باشد گواهینامه وی به مدت 3 ماه ضبط می شود و راننده تا پایان این مدت اجازه رانندگی ندارد و بعد از گذشت این مدت می تواند با پرداخت مبلغی گواهینامه خود را دریافت نماید. اگر راننده برای بار دوم 25 امتیاز منفی داشته باشد باعث ضبط گواهینامه به مدت 6 ماه می شود که شرایط آن برای راننده مانند مرحله قبل می باشد ولی هزینه پرداختی نسبت به مرحله اول بیشتر است.

اگر راننده برای بار سوم باز هم تخلفات خود را ادامه داده و 20 نمره منفی در سوابق خود درج کرده باشد گواهینامه وی باطل شده و یکسال حق رانندگی ندارد و پس از گذشت این مدت می تواند برای دریافت گواهینامه جدید با پرداخت مبلغی، دوره های آموزشی را سپری کند. در صورتی که راننده ای تخلفاتی را انجام داده باشد ولی نمره منفی در مرحله اول 29 و در مرحله دوم 24 شده باشد یعنی به حدنصاب نرسیده باشد اگر به مدت 6 ماه هیچ تخلفی را مرتکب نشود تمامی نمرات منفی وی بلااثر خواهد بود. در مرحله سوم چنانچه نمره منفی راننده به 20 نرسیده باشد و یکسال از تخلفات وی بگذرد و راننده تخلفی که منجر به ثبت نمره منفی شود انجام ندهد نمره منفی ثبت شده برای وی بلااثر خواهد بود.

رانندگانی که تخلف های رانندگی خطرناکی که باعث برهم زدن انضباط ترافیکی و وقوع تصادفات انجام می دهند باعث می شود علاوه بر پرداخت جریمه نقدی نمره منفی نیز در سوابق گواهینامه آنها درج شود زیرا این افراد با پرداخت جریمه نتوانسته اند رانندگی خود را اصلاح کنند در صورتی که مامورین راهنمایی و رانندگی راننده را در حین انجام تخلف ببینند و فرد حضور داشته باشد وی را جریمه و با ثبت شماره گواهینامه، نمره منفی در سوابق وی ثبت میکنند ولی با رویت تخلف توسط دوربین های کنترل نامحسوس جریمه همراه با نمره منفی برای راننده ثبت می گردد.