ساعت طرح آلودگی هوا در سال 1402 چه تغییراتی کرده است؟

به دلیل نواقص و مشکلاتی که طرح ترافیک در سال های گذشته به همراه داشت شهرداری و پلیس راهور ناجا بر آن شدند تا با اعمال تغییراتی جدید در طرح ترافیک، عبور و مرور خودروها را در محدوده های ترافیکی کنترل کنند و از حجم تردد خودروهای شخصی و میزان آلایندگی آنها بکاهند. این تغییرات شامل تغییر در ساعت طرح آلودگی هوا، هزینه طرح ترافیک و تخفیف های مختلف در نظر گرفته شده در این حوزه است.

روند تغییر ساعت طرح آلودگی هوا و طرح ترافیک در سال 1402

ساعات طرح آلودگی هوا در سال 1402 از ساعت 6:30 صبح تا 18 در نظر گرفته شده است. همچنین پنجشنبه ها فقط طرح آلودگی هوا و تا ساعت 13 اجرا می شود.

تغییر محدوده ترافیک در سال 1402

این طرح از نظر ماهیت و محدوده طرح ترافیک (حلقه اول) و طرح کنترل آلودگی هوا (حلقه دوم یا زوج و فرد قدیم) تغییری نکرده است در نتیجه این تغییرات، خرید طرح ترافیک 1402 هم دستخوش تغییراتی شده است.

مالکین خودروهایی که دارای معاینه برتر هستند می توانند از تخفیف 30 درصدی برای تردد در محدوده های ترافیکی بهره مند گردند.

تردد در روزهای پنج شنبه

طرح ترافیک در تمامی روزهای هفته به جز پنج شنبه ها و تعطیلات رسمی اجرا خواهد شد. هم چنین طرح آلودگی هوا در روزهای پنج شنبه از ساعت 6:30 صبح تا 13 ساعت برقرار خواهد بود.