مپ سنسور یا حسگر فشار هوای داخل مانیفولد چیست و چگونه کار می کند؟

یکی دیگر از قطعات داخلی خودرو که مستقیما به ECU متصل است و گزارشات خود را به آن می فرستد، سنسور مپ یا سنسور فشار مانیفولد هوا  می باشد که در این مطلب قصد داریم در رابطه با این قطعه نکاتی را ذکر کنیم. این سنسور در مجرای ورودی هوا به موتور قرار می گیرد و وظیفه گزارش دهی مقدار هوای مکش شده به ECU یا کامپیوتر خودرو را بر عهده دارد. در ادامه قصد داریم در رابطه با مپ سنسور اطلاعات بیشتری را در اختیار علاقه مندان قرار داده و وظایف این سنسور را با یکدیگر بررسی نماییم.

مپ سنسور چه وظیفه ای دارد؟

همانطور که اشاره شد ، مپ سنسور یا سنسور فشار مانیفولد هوا ، وظیفه گزارش دهی مقدار هوای ورودی به موتور را به کامپیوتر خودرو دارد. اگر این سنسور نقش خود را به درستی ایفا نکند، ECU توانایی محاسبه میزان دقیق فشار هوا به داخل موتور را نداشته و در نتیجه خودرو به درستی کار نخواهد کرد. در حقیقت این سنسور اطلاعات هوای وارد شده به موتور را به ECU داده و ECU میزان باز و بسته بودن دریچه هوا را کنترل می نماید.

نمای داخلی مپ سنسور

مپ سنسور با یک شلنگ به دریچه ورودی هوا در مانیفولد هوا متصل می باشد. در حقیقت منظور از مانیفولد هوا، مجرای ورودی هوا به داخل موتور و منظور از مانیفولد دود، مجرای خروجی دود از موتور می باشد. مپ سنسور با قرار گیری در این ناحیه، لحظه به لحظه فشار هوای وارده به دریچه ورودی را محاسبه کرده و آن را برای ECU ارسال می نماید. ECU اطلاعات دریافت شده را با شرایطی که خودرو در آن قرار گرفته ( اعم از شرایط جاده، شرایط آب و هوا، سرعت حرکت و غیره ) مطابقت داده و با توجه به آن دریچه ورود هوا را کنترل می نماید.

هنگامی که موتور خودرو خاموش باشد، فشار هوای داخل مانیفولد و فشار هوای بیرون یکی خواهد بود و در هنگامی که خودرو شروع به کار می کند، با فشردن پدال گاز، فشار هوای بیشتری برای ورود به موتور نیاز است که کنترل این امر با توجه به اطلاعات ارسالی  از مپ سنسور به عهده ECU خودرو می باشد.

عیب یابی مپ سنسور

مشکلات فراوانی در اثر خرابی یا معیوب بودن مپ سنسور ممکن است برای خودرو پیش بیاید که در ذیل به برخی از آن ها اشاره خواهیم نمود.

  • ریپ زدن و سه کار کردن خودرو
  • لرزش خودرو در حالت های نرمال
  • دوده گرفتن سر شمع ها
  • کاهش قدرت موتور به صورت ناگهانی
  • افزایش مصرف سوخت

بطور کلی هرگاه که مپ سنسور نتواند به درستی میزان فشار هوای داخل و فشار هوای بیرون را محاسبه نماید، ECU نیز نخواهد توانست موقعیت دقیق دریچه های ورودی هوا به موتور را تنظیم و کنترل نماید. به همین علت ممکن است که خودرو در هنگامی که نیاز به هوای بیشتری داشته باشد، ECU دریچه های هوا را ببندد و باعث ریپ زدن و مشکل دار کار کردن موتور خودرو گردد. عیب یابی این قطعه با استفاده از دیاگ زدن خودرو انجام می گردد. به این صورت که کارکرد و میزان باز و بسته بودن دریچه هوا و فشار محاسبه شده از سوی مپ سنسور را با یکدیگر مقایسه کرده و اگر از استاندارد مربوطه برخوردار نباشد، نشانی از معیوب بودن این قطعه خواهد بود.