نحوه صحیح باتری به باتری خودرو

یکی از مشکلات رانندگان زمانی است که باتری جان ندارد و ماشین روشن نمی شود. در زمان روشن نشدن خودرو باید عمل باتری به باتری خودرو را انجام داد تا خودرو روشن شود. این عمل باید با دقت انجام شود تا آسیبی به قطعات برقی خودرو نرسد.همچنین قبل از همه چیز باید از این که مشکل از باتریست مطمئن شوید. اگر تا حدودی با این مسئله آشنایی داشته باشید با همان استارت اول خواهید فهمید مشکل از باتریست یا خیر. اول باید چراغ های خودرو را روشن کنید و اگر نور چراغ ها ضعیف بو مشکل به احتمال زیاد از باتریست. ولی اگر نور چراغ ها مانند همیشه قوی بود با چرخاندن سوییچ ببینید نور داشبورد روشن می شود یا خیر. اگر چراغ روشن نشد آنوقت احتمال دارد که مشکل از سوئیچ باشد. اگر در زمان استارت زدن در همان لحظه قطع می کن احتمالا مشکل از باتری نیست.

عمل باتری به باتری خودرو

زمانی که از مشکل باتری مطمئن شدید کاپوت هر دو خودرو را بالا بزنید. در این زمان که نیاز به عمل باتری به باتری خودرو برای شارژ باتری دارید از روبه رو دو خودرو را به هم نزدیک کنید. با دقت قطب های مثبت و منفی هر دو باتری را تشخیص دهید. معمولا بر روی باتری قطب ها مشخص هستند. در اکثر باتری ها قطب مثبت به رنگ قرمز است و دارای علامت + می بشد. و معمولا قطب منفی به رنگ مشکیست و مشخصا علامت – دارد.

در زمانی که کابل باتری به باتری را به باتری دو خودرو متصل کردید تمام متعلقات برقی خودرو را خاموش کنید مانند ضبط و کولر و غیره. در این زمان خود خودرو هم باید خاموش باشد یعنی سوئیچ بسته باشد. دقت کنید که دو خودرو با هم در تماس نباشند که در این صورت امکان آسیب رسیدن به ماشین ها وجود دارد. بهتر است از دستکش استفاده کنید با این که خطر جدی ای شما را تهدید نمی کند. در این مرحله باتری ها را چک کنید تا ببینید ضرب خوردگی نداشته باشند. سر باتری ای که جرم گرفته را تمیز نمایید. برای باتری به باتری خودرو به دو کابل مخصوص نیاز دارید. این کابل ها هم مانند باتری ها دارای رنگ های مشکی و قرمز هستند تا اشتباه گرفته نشوند. در حین انجام باتری به باتری خودرو ببینید که سر کابل ها به هم برخورد نکنند.

مراحل زیر را مطابق با شکل زیر انجام دهید:

نحوه باتری به باتری

مراحل اتصال کابل به باتری

-سیم قرمز را به سر مثبت باتری خراب وصل کنید.

-حال سر دیگر همین کابل قرمز را به سر باتری ماشین سالم وصل نمایید.

-کابل مشکی را به سر منفی باتری خودرو سالم وصل کنید

-سر دیگر سیم مشکی رنگ را به قطعه فلزی از خودروی دارای باتری خراب وصل کنید.

-بهتر است این قسمت فلزی قسمتی رنگ نشده باشد که ارتباط برقرار شود این کار را با پیچ و مهره ها و غیره نیز می توانید انجام دهید.

-مراقب باشید اضافی سیم ها اطراف پره های فن و یا نزدیک موتور خودرو نباشد.

سپس خودرو دارای باتری سالم را روشن نمایید و بعد از آن خودروی دارای باتری خراب را استارت بزنید تا روشن شود. سپس اعمال بالا را برای برداشتن کابل ها به شکل برعکس انجام دهید. توجه کنید که خودرویی که باتری اش مشکل دارد پس از روشن شدن باید مدتی روشن بماند تا باطری کاملا شارژ شود.