سوئیچ اینرسی یا قطع کن پمپ بنزین خودرو چیست و چه کاری انجام می دهد؟

سوئیچ اینرسی یا قطع کن پمپ بنزین قطعه ای در خودرو می باشد که با وارد امدن ضربات شدید در اثر تصادفات باعث خارج شدن پمپ بنزین از مدار گردیده و در نتیجه باعث خاموش شدن خودرو می گردد. این سوئیچ به شکل یک دکمه فشاری طراحی شده است در مکانی از خودرو قرار می گیرید که کمترین ارتشاعات ممکن را داشته باشد تا خود به خود فعال نشود و باعث خاموشی موتور نگردد. در ادامه در رابطه با سوئیچ اینرسی بیشتر بحث کرده و وظایف این قطعه را در خودرو تشریح خواهیم نمود.

سوئیچ اینرسی چیست؟

همانطور که اشاره شد، این سوئیچ که با ضربات شدید فعال می گردد، برای جلوگیری از آتش سوزی خودرو و انفجار خودرو در تصادفات شدید، طراحی شده است و به محض ضربه خوردن، فعال می گردد. با فعال شدن این سوئیچ جریان بنزین در موتور خودرو قطع شده و خودرو خاموش می گردد. در برخی خودرو ها سوئیچ اینرسی مستقیما به ECU و در برخی دیگر این سوئیچ به پمپ بنزین خودرو متصل می باشد.

قطع کن پمپ بنزین

در خودروهای خارجی سوئیچ اینرسی در مکان هایی بجز زیر درب موتور قرار میگیرد

در خودروهایی که سوئیچ اینرسی بطور مستقیم به ECU متصل می باشد، با ضربه و تصادف خودرو، این سوئیچ برق ECU را به یکباره قطع کرده و منجر به خاموشی خودرو خواهد گردید. در خودروهایی نیز که سوئیچ اینرسی آن ها به پمپ بنزین متصل است، در صورت فعال شدن ، این سوئیچ برق پمپ بنزین را قطع کرده و در نتیجه باعث می شود که بنزین به موتور نرسیده و خودرو خاموش گردد.

در حقیقت این سوئیچ در حالت عادی بسته می باشد و در صورت وارد آمدن ضربه شدید به خودرو باز شده و باعث قطع شدن مدار پمپ بنزین یا ECU در خودرو می گردد.

عیب یابی سوئیچ اینرسی

گاهی اوقات ممکن است در اثر تصادفات نه چندان شدید یا وارد آمدن تکان های شدید و یا ضرباتی، این سوئیچ فعال شده و باعث خاموش شدن موتور گردد. برای بازگرداندن موتور به حالت اولیه لازم است که سوئیچ را دوباره به حالت اولیه خود، یعنی حالت بسته، در بیاوریم. لازم به ذکر است که تا زمانی که موفق نشویم سوئیچ را به حالت اولیه خود برگردانیم، به هیچ عنوان قادر به روشن کردن خودرو نخواهیم بود.

حالت ۱ : سوئیچ بسته است حالت ۲ : سوئیچ فعال شده است

برای این منظور کافیست محل سوئیچ اینرسی در خودرو را پیدا کرده، انگشت خود را در قسمت بالای آن که حالتی فشاری دارد قرار داده و سپس با فشار آوردن روی آن باعث شویم گوی مربوطه که از سرجای خود حرکت کرده، دوباره به حالت اولیه خود بازگردد. البته در خودروهایی که این سوئیچ در آن ها به ECU متصل است، ممکن است پس از روشن شدن خودرو، همچنان کد خطا در حافظه ECU بماند که برای رفع آن باید نسبت به دیاگ زدن خودرو اقدام نمود.