هزینه انتقال سند دنا در سال 1400

هزینه انتقال سند انواع خودرو دنا EF7 معمولی، دنا EF7 پلاس، دنا EF7 پلاس توربو، دنا EF7 پلاس توربو اتوماتیک بر اساس نرخ مصوب سال 1400 در ادامه آمده است.

در صورتيكه تعداد برگ های سند بيش از يک برگ شود،‌به ازای هر برگه اضافی مبلغ 5000 تومان به همراه  ماليات ارزش افزوده به مبلغ نهايی سند اضافه خواهد شد.

از آنجا که مدتی است با تغییرات روند اوج گیری کرونا مراکز تعویض پلاک به صورت مقطعی تعطیل می شوند. مراجعات مردم به دفاتر ثبت اسناد رسمی برای تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو افزایش یافته است. در زمان تعطیلی مراکز تعویض پلاک نیازی به مراجعه حضوری مردم به این مراکز نیست و بهتر است برای نقل و انتقال اسناد خودرو، در محضرخانه های ثبت اسناد اقدام به این کار نمایند.

سال ساختهزینه کل انتقال سند (تومان)
دنا EF7 معمولی
14003,179,000
13992,907,000
13982,635,000
13972,331,000
13962,017,000
13951,702,000
1394 و مدل های پایین‌تر1,388,000
دنا EF7 پلاس
14003,537,000
13993,229,000
13982,921,000
13972,614,000
13962,265,000
دنا EF7 پلاس توربو
14005,309,000
13994,824,000
13984,339,000
13973,854,000
دنا EF7 پلاس توربو اتوماتیک
14007,397,000
13996,700,000

منبع: ایران جیب