هزینه انتقال سند پژو 405 در سال 1400

هزینه انتقال سند برای انواع مدل های خودرو پژو 405 ، پژو 405 GLX بنزینی، پژو 405 GLX دوگانه سوز، پژو 405 SLX در دفاتر اسناد رسمی در سال 1400 در ادامه آمده است.

هزینه انتقال سند کلیه مدل های پژو در سال 1400:

سال ساختهزینه کل انتقال سند (تومان)
پژو 405 GLX بنزینی
14002,278,000
13992,071,000
13981,856,000
13971,640,000
13961,425,000
13951,209,000
1394 و مدل های پایین تر993,000
پژو 405 GLX دوگانه سوز
14002,421,000
13992,192,000
13981,963,000
13971,734,000
13961,505,000
13951,276,000
1394 و مدل های پایین تر1,047,000
پژو 405 SLX
14002,445,000
13992.214.000
13981,982,000
13971,751,000
13961,520,000
13951,288,000
1394 و مدل های پایین تر1,057,000

منبع: ایران جیب