هزینه انتقال سند سمند در سال ۱۴۰۰

هزینه انتقال سند کلیه مدل های سمند در سال 1400 به شرح زیر است:

سال ساختهزینه کل انتقال سند (ریال)
سمند معمولی بنزینی XU7
140017,637,500
139916,005,380
139814,373,260
139712,741,140
139611,109,020
13959,476,900
1394 و یا پایین تر7,844,780
سمند معمولی XU7 دوگانه سوز
140018,124,700
139916,443,860
139814,763,020
139713,082,180
139611,401,340
13959,720,500
1394 و یا پایین تر8,039,660
سمند معمولی EF7 بنزینی
140025,887,200
139923,459,540
139820,999,180
139718,538,820
139616,078,460
139513,618,100
1394 و یا پایین تر11,157,740
سمند معمولی EF7 دوگانه سوز
140026,941,700
139924,555,740
139821,973,580
139719,391,420
139616,809,260
139514,227,100
1394 و یا پایین تر11,644,940
سمند EL بنزینی
140017,637,500
139916,005,380
139814,373,260
139712,741,140
139611,109,020
13959,476,900
1394 و یا پایین تر7,844,780
انواع سمند LX بنزینی
140026,098,100
139923,678,780
139821,194,060
139718,709,340
139616,224,620
139513,739,900
1394 و یا پایین تر11,255,180
سمند سورن با موتور EF7 بنزینی
140028,207,100
139925,845,020
139823,142,860
139720,414,540
139617,686,220
139514,957,900
1394 و یا پایین تر12,229,580
‫سمند ‫سورن‬‬ ‫‪(EF7) ELX‬‬ بنزینی
140029,261,600
139926,794,070
139824,117,260
139721,267,140
139618,417,020
139515,566,900
1394 و یا پایین تر12,716,780